तडका - भ्रष्टाचार

Submitted by vishal maske on 13 October, 2016 - 22:14

भ्रष्टाचार

मानसांच्या मनसुब्यांत
इमानदारी फिड डागली
विकासाच्या मजबुतीला
भ्रष्टाचारी किड लागली

माणसांच्या कटू नियतीने
विकास इथे किडले आहेत
पण भ्रष्टाचार पोसणारेही
समाजातच दडले आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users