तडका - निवडणूकीत

Submitted by vishal maske on 6 October, 2016 - 09:54

निवडणूकीत

निवडणूका जवळ येताच
मताचे शेतं हेरू लागतात
समाजात आग लावणारेही
गोड गप्पा मारू लागतात

मात्र समाजाने न चुकता
आपलं हित जाणून घ्यावं
सामाज हित जपणारांनाच
निवडणूकीत निवडून द्यावं

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users