तडका - कलंक

Submitted by vishal maske on 4 October, 2016 - 21:06

कलंक

समाजात गुन्हेगारांची
नवी फळी होऊ लागली
रोजच्या वाढत्या गुन्ह्यांची
रोज बातमी येऊ लागली

गुन्हेगारांच्या दुष्कृत्याचे इथे
जाती-धर्मालाही डंख आहेत
मात्र गुन्हेगार जाती धर्माचे नव्हे
तर समाजालाच कलंक आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users