तडका - आमचा स्वभावी बाणा

Submitted by vishal maske on 27 September, 2016 - 10:16

आमचा स्वभावी बाणा

ऊगीच झोडायचं म्हणून
कुणालाही झोडत नाही
मात्र जो चुकेल त्याला
आम्ही कधी सोडत नाही

सदा निपक्ष,निर्भिडपणाने
लेखणीचा ताठ कणा आहे
सामाजिक जाण ठेवणारा
आमचा स्वभावी बाणा आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users