तडका - मोर्चे

Submitted by vishal maske on 25 September, 2016 - 22:26

मोर्चे

मोर्चामधून वेग-वेगळे
प्रश्न मांडायला जमते
आपल्या मागण्याकडे
लक्षही वेधायला जमते

मोर्चात कुणी फूलतात
तर कुणी सुकत असतात
मात्र हे मोर्चे म्हणजेच
लोकशाहीची ताकत असतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users