तडका - खबरदारी

Submitted by vishal maske on 23 September, 2016 - 22:07

खबरदारी

मेघगर्जनांसह विजांची
चमचम काया ऊजळली
पाण्याने तृप्त होऊन ही
धरणी सुध्दा खळखळली

पावसाने घेतली आहे
पुन्हा एकदा जबाबदारी
पण आपणही सुरक्षेची
घ्यायला हवी खबरदारी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users