तडका - पाऊस

Submitted by vishal maske on 22 September, 2016 - 23:40

पाऊस

ऊन वार्यातही ती
तटस्थपणे राहिली
त्याच्या येण्याची वाट
व्याकुळतेने पाहिली

अहो पाऊस प्रतिक्षेतली
ती म्हणजेच धरणी आहे
तीच्या व्याकुळतेला पाहून
पाऊस तीच्या चरणी आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users