कास (मॅक्रो)

Submitted by प्रकाश काळेल on 19 September, 2016 - 05:13

कॅमेरा : NIKON D5500
लेन्सः NIKKOR 50mm 1.8g with Vivitar 10X Macro filter
दिनांक: ६ सप्टेंबर २०१६
#१

#२

#३

#४

#५

#६

#७

#८

#९

#१०

#११

#१२

#१३

#१४

#१५

#१६

#१७

#१८

#१९

#२०

#२१

#२२

#२३

#२४

#२५

#२६

#२७

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

3 6 12 14 19 आवडले. Happy मस्त आहेत.

बाकी फोटोत लाईट खुपच कमी वाटला. काही तर चक्क हलल्या (शार्प नसल्याने) सरखे वाटले. ५० एमेम मायक्रोलेन्स नसल्यामुळे असेल. मायक्रोलेन्सने फोटोत खुपच फरक पडतो.

छान आहेत फोटो.

काही तर चक्क हलल्या (शार्प नसल्याने) सरखे वाटले >>>> अनुमोदन. अगदी पहिलाच फोटो ऑफ फोकस्ड वाटला.