तडका - ऊत्सवांच्या निमित्ताने

Submitted by vishal maske on 10 September, 2016 - 21:51

ऊत्सवांच्या निमित्ताने

ऊत्सव येतात,जातात
आपण जरा स्मरावेत
ऊत्सव नवखे घडवण्या
मनी संकल्प करावेत

ऊत्सवांच्या निमित्ताने
मन विकृती सोडावी
प्रत्येक या ऊत्सवांतुन
जन जागृती घडवावी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users