तडका - वार शल्याचे

Submitted by vishal maske on 2 September, 2016 - 23:25

वार शल्याचे

रागाचा आवंढा गिळून
वाणीत गोडवा भरावा लागतो
गळ्यात-गळे घेतले तरीही
मनात मात्र दुरावा भासतो

व्यक्त करता न येण्याजोगे
मनात भलते राडे असतात
हे शल्याचे वार म्हणजे
शालीमधले जोडे असतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users