तडका - गृहनिर्माण धोरण

Submitted by vishal maske on 2 September, 2016 - 12:32

गृहनिर्माण धोरण

संविधान सांगत आहे
प्रत्येकाला मिळावं घर
भारतीय नागरिकांना
स्वघरातुन दिसावी भोर

मात्र हे घर देतानाही
कुठे छुपे कारण असते
वोट बँक पाहूनच
गृहनिर्माण धोरण असते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users