तडका - मोर्चा वरच्या चर्चा

Submitted by vishal maske on 29 August, 2016 - 21:45

मोर्चा वरच्या चर्चा

वेग-वेगळे विषय घेऊन
मोर्चे हे काढता येतात
वेग-वेगळे अर्थ देखील
मोर्चांना जोडता येतात

मात्र मुख्य हेतु पासुन
विषयांतर हे होऊ नये
अन् मोर्चा वरच्या चर्चा
या भरकटत जाऊ नये

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users