तडका - एकीचे तोरण

Submitted by vishal maske on 28 August, 2016 - 20:51

एकीचं तोरण

कित्तेकांच्या डोक्यात
राजकारणी किडा आहे
राजकारण म्हणजे हल्ली
जणू समाजाची पीडा आहे

कुठल्याही घटणेत सर्रास
राजकारण घुसवलं जातंय
सामाजिक एकीचं तोरण
धसधसा ऊसवलं जातंय,.!

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users