तडका - समाज रक्षक

Submitted by vishal maske on 27 August, 2016 - 10:21

समाज रक्षक

स्वत: घेऊन परिश्रम
सुव्यवस्था राखतात
म्हणूनच तर माणसं
इथे एकीने टिकतात

अशा समाज रक्षकांचा
सदैवच करावा आदर
पोलिसांमुळेच समाज
इथे जगतो आहे बेडर

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users