तडका - तुर डाळ

Submitted by vishal maske on 21 August, 2016 - 11:03

तुर डाळ

मिडीयातुन वार्ता आहेत
तुर डाळ स्वस्त म्हणून
मात्र समाजातील भाव
आहेत महागाईग्रस्त म्हणून

मिडीया आणि समाजातील
तुर-डाळ भावात दरी आहे
९५ रूपये किलोची डाळ
नक्की कुणाच्या घरी आहे,..?

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users