|| आरती श्रीहनीसिंगची ||

Submitted by A M I T on 10 August, 2016 - 04:29

|| आरती श्रीहनीसिंगची ||

जय देव जय देव जय हनीसिंग, हो यो यो हनीसिंग |
तुमच्या गाण्याची चढलीया झिंग, जय देव जय देव || धृ. ||

गळा दाव्याइतुकी जाड चेन |
मस्तकी टोपी शोभे इच्चीबेणं |
केसांची लावूनी वाट तू छान |
गल्लोगल्ली रूढ केली फॅशन || जय देव जय देव || १ ||

तुमचिया मुखे रॅप जन्मला |
बॉलीवुडी मोठा आनंद झाला |
वस्त्रे त्यागूनी थिरकती बाला |
तयांमध्ये शोभे हनी सावळा || जय देव जय देव || २ ||

ग्रॅमी आणण्याची भाषा तू केली |
मग कशी, कुठे माशी शिंकली ?
आम्हां पामरांची कर्णे निमाली |
ऐकूनी तुमचिया भजनांत गाली || जय देव जय देव || ३ ||

आज ब्लु है पानी पानी पानी पानी |
और म्हणे दिन है सनी सनी सनी |
एकाहूनी एक मंजूळगाणी |
यो यो भक्त गाती बा उपासनी || जय देव जय देव || ४ ||

जय देव जय देव जय हनीसिंग, हो यो यो हनीसिंग |
तुमच्या गाण्याची चढलीया झिंग, जय देव जय देव || धृ. ||

* * *

http://kolaantudya.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मायबोलीचे सुपरस्टार गुरु श्री श्री श्री १००८ ऋणमेस महारांजावर आपण आरती केल्यास त्यांच्या कृपेचा आपल्यावर वर्षाव होईल व त्यांच्या चरित्र माहात्म्य मध्ये तुम्हास अढळ स्थान प्राप्त होईल तरी कृपया हे मणावर घ्याच.