तडका - भेटीचे गुपित

Submitted by vishal maske on 8 August, 2016 - 21:17

भेटीचे गुपित

कधी कोण कुठे-कुठे
कुणाची भेट घेतो आहे
हल्ली भेटी गाठी म्हणजे
चर्चेचा विषय होतो आहे

कित्तेकांच्या भेटीचे गुपित
सुरक्षितपणे दडले जातात
मात्र कुणाच्या भेटीचे गुपित
तर्क लावत काढले जातात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users