तडका - यंत्र

Submitted by vishal maske on 8 August, 2016 - 12:03

यंत्र

माणसांच्या जागी
राबु लागले यंत्र
यंत्रांना राबवण्या
विकसित झाले तंत्र

नव-नवे विक्रमही
हल्ली यंत्र रचु लागले
माणसांपेक्षा यंत्रांचे
विश्वास इथे पचु लागले

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users