कलमुही

Submitted by kalyanib on 18 July, 2016 - 01:34

कलमुही
ती अगदी सालस,समजूतदार आणि सिरिअल्स मध्ये असते नं तशी सोशिक...तीच आपली नायिका तिचं नाव प्रिया. आई लहान असतांनाच गेली. आणि हिला लहान वयात अति समजूतदार करून गेली. ती आताशा अबोल,मनात कुढणारी होत चालली. आणि अशातच तो छान दिवस आला. ती चिखलदरा येथे तिच्या फॅमेली सोबत गेटटुगेदरला गेली असताना तो दिसला. त्याचे घारे डोळे तिला बंदिस्त करून गेले. उंचापुरा, अबोल,आणि त्याचे ते गूढ डोळे.ती बघताच प्रेमात पडली आणि तो मात्र दुर्लक्ष करीत होता. आता परत आपापल्या गावी परतायची वेळ आली पण हीचं प्रेम मात्र त्याला काही समाजलं नाही की तो हे सगळं मुद्दाम करत होता हे काही तिला कळत न्हवत. आणि १-२ दिवसात दोघंही आपापल्या गावी परत येतात आणि मग परत तेच घडतं.ती कॉलेज मधून घरी जात असताना तो दिसतो. ती खुश होते त्याला आपल्या गावात बघून. मग ती रोज तेच करत बसते कॉलेज संपल की तो जातो तिथे उभी राहते त्याला बघत. आणि एक दिवस....
क्रमशः

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पुढचा भाग:

आणि एक दिवस त्या दोघांचे लग्न ठरते. मग त्यांना मुलं बाळं वगैरे होतात. संसार सुखाचा होतो. शेवटी दोघे म्हातारी होतात, आणि मरुन जातात.
खेळ खल्लास!

Light 1

चेतन.. प्रिया चि आई लहान असतांनाच गेली.....अस्स ब्वॉ...... >>>

अरे तोच तर प्रश्न आहे, आई जर लहान असताना गेली तर प्रिया????????????