तडका - समर्थन

Submitted by vishal maske on 6 June, 2016 - 10:59

समर्थन

आपले नेते जपण्या
कार्यकर्ते गंभीर हवे
गरज भासेल तिथे
सदैवच खंबीर हवे

अन् त्यांचे वागणे हे
सदा प्रशंसक असावे
मात्र भावनेच्या भरात
समर्थन हिंसक नसावे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users