कोष

Submitted by nileshnamjoshi on 5 June, 2016 - 09:05

अळी जेव्हा कोश धारण करते तेव्हा तिचे फुलपाखरात रुपांतर होते
मैत्रीला जेव्हा भावनांचा स्पर्श होतो तेव्हा त्याचे प्रेमात रुपांतर होते

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users