येथवर आलो पुरे झाले

Submitted by वैवकु रीटर्न्स on 3 June, 2016 - 01:50

वाटली दुनिया खरी होती
पण तुझी जादूगरी होती

रात्र होती स्वप्नही होते
चंद्र नव्हता.. भाकरी होती!

ही जरा अवघड दिसत आहे
कालची इच्छा बरी होती

ओठ मी का लावला नाही
ती म्हणे की बासरी होती

वाचणारा सावळा होई
ती कुणाची शायरी होती

येथवर आलो पुरे झाले
हीच माझी पायरी होती

~वैवकु

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वेलकम. Happy

ही (गझल) जरा अवघड दिसत आहे
कालची(गझल) बरी होती.

एकूणच पूर्वीच्या गझला ब-या असायच्या. आताच्या तितक्याशा ख़ास वाटत नाही, असे म्हणायचे आहे.

-दिलीप बिरुटे