तडका - शिक्षण घेता-घेता

Submitted by vishal maske on 21 May, 2016 - 22:34

शिक्षण घेता-घेता

शिक्षण घेण्यासाठीची
धडपड कसोशीने आहे
शिक्षण घेणे म्हणजे
वाघिणीचं दुध पिणे आहे

म्हणूनच की काय शिक्षणात
बहू अडथळे घातले आहेत
अन् शिक्षण घेता-घेता इथे
सामान्यांचे जीणे फाटले आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users