तडका - चौकशी

Submitted by vishal maske on 18 May, 2016 - 12:09

चौकशी

ज्यांनी केले घोटाळे
त्यांचे होतील वाटोळे
फक्त सक्सेस व्हावे
ते चौकशीचे वेटोळे

परंतु चौकशी मध्ये
लाचखोरी ना घुसावी
म्हणूनच तर चौकशीत
पारदर्शकता असावी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users