ओल

Submitted by मुग्धमानसी on 16 May, 2016 - 05:47

तुझा मेघ ओला
तिची वीज ओली
तुझ्या पावसाने
तिची शेज ओली

तुझे भास ओले
तिची कूस ओली
तिच्या आत आत
किती आर्त खोली!

तुझे स्पर्श ओले
तिची नीज ओली
तिचे स्वप्न ओले
तुझी याद ओली...

तुझा गंध ओला
तिचे श्वास ओले
तिचा गर्भ ओला
तुझे बीज ओले

जळी सांडलेला
निळा चंद्र ओला
खुळी रात्र ओली
लुळा देह ओला...

तिच्या चौकटीला
अलांछित अबोली
उसळत्या सुखाची
मुकी बंद खोली...!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!