तडका - फुटकी पाईपलाइन

Submitted by vishal maske on 23 April, 2016 - 12:31

फुटकी पाईपलाइन

जसं शक्य होईल तसे
मी पाणी वाहते आहे
पाण्याच्या टंचाईसह
दुरूपयोग पाहते आहे

पाण्याची हेळसांड थांबावी
हिच मागणी आहे हटकी
मी दुरूस्तीच्या प्रतिक्षेतली
पाईपलाइन आहे फूटकी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त तडका. Happy
सध्याच्या महाराष्ट्रातील भीषण पाणी टंचाईला कारणीभूत असणारे घोटाळेबाज, आजच्या सरकारला सल्ले देत आहेत दुष्काळ निवारण्यासाठी काय करावे यांचे.