भास का होतो तुला की.............

Submitted by वैवकु रीटर्न्स on 18 April, 2016 - 03:39

भास का होतो तुला की वाघरू आहेस तू
एक ह्या कळपात साधे मेंढरू आहेस तू

एवढ्याशा लायकीवरती नको माजूस चल
फक्त ह्या देहातला भाडेकरू आहेस तू

बंद पड फाजील हृदया बंद पड आतातरी
चिंधड्या होऊनसुद्धा का सुरू आहेस तू

ही अहंकारा नजर घाणेरडी आहे तुझी
(मी तुझी आई नि माझे लेकरू आहेस तू )

हे कुठे आकाश हा तर जीवघेणा सापळा
भागले पंखांवरी ते पाखरू आहेस तू

"हा ऋतू आलाच आहे तर फुलू".. नाहीस रे
"हा ऋतू संपेल तेंव्हा मोहरू".. आहेस तू !!

झाकुनी गझलेत माझ्या ये तुझा उघडेपणा
विठ्ठला माझ्या मनाची आबरू आहेस तू

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एवढ्याशा लायकीवरती नको माजूस चल
फक्त ह्या देहातला भाडेकरू आहेस तू

हे कुठे आकाश हा तर जीवघेणा सापळा
भागले पंखांवरी ते पाखरू आहेस तू<<< सुरेख शेर! विठ्ठलाचाही आवडला.

मतला,भाडेकरु...मस्त!

>>>ही अहंकारा नजर घाणेरडी आहे तुझी
(मी तुझी आई नि माझे लेकरू आहेस तू )>>>आहाहा...क्या बात है!

>>>हे कुठे आकाश हा तर जीवघेणा सापळा
भागले पंखांवरी ते पाखरू आहेस तू>>>वा व्वा व्वा

एवढ्याशा लायकीवरती नको माजूस चल
फक्त ह्या देहातला भाडेकरू आहेस तू

हे कुठे आकाश हा तर जीवघेणा सापळा
भागले पंखांवरी ते पाखरू आहेस तू

अतिशय सुरेख.....

वाह, सुरेख गजल.
एवढ्याशा लायकीवरती नको माजूस चल
फक्त ह्या देहातला भाडेकरू आहेस तू

हे कुठे आकाश हा तर जीवघेणा सापळा
भागले पंखांवरी ते पाखरू आहेस तू... थेट आहेत शेर.