तडका - सशक्त जीवनासाठी

Submitted by vishal maske on 15 April, 2016 - 23:10

सशक्त जीवनासाठी

तंबाखु गुटखा
पान मसाला
जीवाला घातक
हौस कशाला

सशक्त जिवनाचे
सुर पहावे
व्यसना पासुन
दूर रहावे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users