तडका - वाटणीचे सत्य

Submitted by vishal maske on 14 April, 2016 - 22:16

वाटणीचे सत्य

विदर्भाचे जनक होण्यासाठी
स्वप्नांची धडपड ऊशाला
एका आण्याचा केक कापुन
जीवाची तडफड कशाला,.?

वेगळा संसार थाटण्या साठी
आता भलतेच आतुर आहेत
पण घराची वाटणी करण्या
घरातलेच फितुर आहेत,...!

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users