तडका - नव्या योजना

Submitted by vishal maske on 4 April, 2016 - 10:40

नव्या योजना

काढायच्या म्हणून ऊगीच
नव्या योजना काढू नयेत
नव्या योजनांनी जनतेच्या
मनात असंतोष वाढू नयेत

जनतेची करण्या लुबाडणूक
नव्या योजनेचा फतवा नसावा
योजना या जनकल्याणी हव्या
कर वसुलीचा बटवा नसावा

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users