तडका - वादात

Submitted by vishal maske on 2 April, 2016 - 22:03

वादात

पेटलेला वाद विझताना
लगेचच तेल घेतले जाते
नव-नविन फूनग्यांनी
वादांवरती घातले जाते

जसा वाद भडकू लागेल
तसे माणसंही भडकतात
लावणारे राहतात बाजुला
वाद खेळारेच तडकतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users