तडका - वादग्रस्त विधान

Submitted by vishal maske on 17 March, 2016 - 21:42

वादग्रस्त विधान

कधी कुठे काय बोलावं
याची थोडी अक्कल असावी
योग्य प्रत्युत्तर कसं द्यावं
याचीही जरा शक्कल असावी

आपल्या वाणीने समाजात
वादंगी पडसाद फिरू नये
वादग्रस्त विधान खांडण्याला
वादग्रस्त विधान करू नये

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users