तडका - ED ची बेडी

Submitted by vishal maske on 14 March, 2016 - 13:35

ED ची बेडी

महाराष्ट्र सदनात
घडलाय घोटाळा,.?
म्हणून भुजबळांस
घातलाय वेटोळा,.!

कायद्याच्या पुढे नाही
व्यक्ती कोणीही बडी
भुजबळांच्या हातीही
आज आहे Ed ची बेडी

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users