तडका - मुर्खपणाचे मोजमाप

Submitted by vishal maske on 13 March, 2016 - 20:53

मुर्खपणाचे मोजमाप

आयत्या पिठावर रेघोट्या
मालकी हक्कानं मारतात
दुसर्‍यांनाच करतात पुढे
स्वत:चे अंगही चोरतात

त्यांचा मुर्खपणा मोजायला
सोपी-साधी शक्कल आहे
त्यांच्याच बोलण्यात कळते
त्यांना किती अक्कल आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान.