वृत्तबद्ध कविता - एक तोंडओळख - अमेय२८०८०७

Submitted by संयोजक on 26 February, 2016 - 23:21

आपण आपल्या विचारांचे भाषेच्या माध्यमातून प्रकटीकरण करत असताना नेहमीच्या स्वाभाविकपणे जे बोलतो ते गद्य, पण तेच विचार जेव्हा लयबद्ध शब्दरचनेमधून प्रकट होतात, तेव्हा त्याला पद्य म्हटले जाते. पद्यात जी विशिष्ट शब्दरचना केली जाते त्याला वृत्ते किंवा छंद असे म्हणतात.

शाळेत असताना आपल्यापैकी सर्वांना अशा विशिष्ट चालीत तालासुरात म्हटलेल्या कविता आठवत असतीलच. पण शाळा सोडून कित्येक वर्षे झाली, आता त्यातले काही आठवत नाहीये अथवा शाळेत शिकताना मराठी हा मुख्य विषय नव्हता, त्यामुळे ह्यातलं काही माहीतच नाही, अशा सर्वांकरता आज आपण करून घेणार आहोत एक तोंडओळख वृत्तबद्ध कवितांशी.

ही ओळख करून दिली आहे सिद्धहस्त कवी व लेखक अमेय२८०८०७ यांनी.

तर मंडळी, सहर्ष सादर करत आहोत, अमेय यांनी खास आपल्यासाठी मौखिक रूपात करून दिलेली वृत्तबद्ध कवितांशी तोंडओळख. ​

***
विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अमेयच्या आवाजाचे मला जाणवलेले एक खास वैशिष्ठ्य म्हणजे उच्चारातील नेमकेपणा आणि कुठेही थरथर नाही.. सारे काही खणखणीत. विशिष्ट शब्दरचना ज्याला वृत्त किंवा छंद असे का म्हटले जातात व त्यांची मांडणी त्यानी अगदी थोडक्यात समजावून सांगितली आहे, जी कविता क्षेत्रात काही मौलिक भर घालू इच्छिणा-या नवोदितांसाठी उपयुक्त अशीच आहे.

मायबोलीच्या या उपक्रमाबाबत संबंधितांचे आभार.

व्हिडियो इतक्यात पाहता येत नाहीए.
"पद्यात जी विशिष्ट शब्दरचना केली जाते त्याला वृत्ते किंवा छंद असे म्हणतात." या वाक्यात गडबड वाटतेय.
वृत्त किंवा छंदात केलेल्या शब्दरचनेला पद्य म्हणतात असं हवंय का?

>>>विचार जेव्हा लयबद्ध शब्दरचनेमधून प्रकट होतात, तेव्हा त्याला पद्य म्हटले जाते. पद्यात जी विशिष्ट शब्दरचना केली जाते त्याला वृत्ते किंवा छंद असे म्हणतात.<<<

मयेकर, बरोबर आहे की? संयोजक ए = बी म्हणत आहेत आणि तुम्ही बी = ए, असे मला वाटते.

सॉरी अमेय, अजून व्हिडिओ पाहिलेला नाही.

पण अभिनंदन तुमचे! Happy

मस्त तोंडओळख! एकदम मराठीच्या तासाला बसल्यासारखे वाटले! मला आवडेल अशा तासांना बसायला Happy कारण माझे मराठीचे व्याकरण फार कच्चे आहे.
ह्या तोंडओळखीत जर प्रत्येक प्रकाराच्या कवितेचे (अक्षरगणवृत्त, मात्रावृत्त आणि अक्षरछंद )एखादे उदाहरण असते तर समजायला अधिक सोपे गेले असते असं वाटलं.