छोटी छोटी ही छानशी परी - [बालकविता]

Submitted by विदेश on 17 February, 2016 - 01:11

छोटी छोटी इवली इवली
पाहिली का हो आमची बाहुली

नाक नकटे झ्याक दिसते
येता जाता फ्रॉकला पुसते

चालताना तोरा पहा हिचा
रुबाब जणू राजकन्येचा

खु्दकन हसते क्षणात रुसते
पट्कन कोपऱ्यात फुगून बसते

डोळे फिरती चिमूकलीचे
डबे शोधती भातुकलीचे

खावे फुटाणे का शेंगदाणे
स्वत:शी खेळत भरते बोकणे

बोबडे बोल घुमती घरी जरी
कौतुक होते शेजारीपाजारी

आत्ता होती कुठे गेली छकुली
"भ्वा.."करायला दारामागे लपली

छोटी छोटी ही छानशी परी
पहायला या ना आमच्या घरी ..
.
......... विजयकुमार देशपांडे
.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान Happy