तडका - देश प्रेम

Submitted by vishal maske on 16 February, 2016 - 20:45

देश प्रेम

कित्तेकांना मातृत्व देण्या
कमीच पडली नाय
कित्तेकांची माता झाली
हिच धरणी माय

ज्या मातेने जन्म दिला
त्या मातेचे रूण स्मरावे
ज्या देशात जगतो आहोत
त्या देशावर प्रेम करावे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users