तडका - स्टेटस

Submitted by vishal maske on 11 February, 2016 - 19:35

स्टेटस

जो येतोय,तो रमतोय
ऑनलाइन युगात या
हर्षासह रूसवे-फूगवे
डिजिटल ओघात या

सोशियल मिडियाचे फिड
वर-वरतीच पांगु लागले
अन् मनातील भावनाही
हल्ली स्टेटस सांगु लागले

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users