तडका - विषय सिनेमांचे

Submitted by vishal maske on 7 February, 2016 - 09:47

विषय सिनेमांचे

सिनेमांचे विषय हल्ली
भलते चर्चिले जातात
चर्चेसाठी वेळ आणि
पैसेही खर्चिले जातात

सिनेमांच्या सादरीकरणाने
कित्तेक मनं दुखावतात
तरीही मात्र असे सिनेमे
चलतात म्हणून दाखवतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users