रे साजना,...

Submitted by vishal maske on 2 February, 2016 - 09:13

रे साजना,...

कवी :- विशाल मस्के
मो. :- 9730573783

ना येती ओठांवरती
या विरहाच्या वेदना
तुझ्यापरी स्नेहाच्या
दाटल्या रे भावना

शृंगार सारा चढवूनी
तुझविनं हा साज ना
प्रतिक्षा रे तुझीच ही
तुच माझा साजना

ये सख्या तु परतुनी रे
ना मन माझे हे स्वार्थी
गाते रे गुणगाण तुझे
तुझीच ही रे आरती

ओळखते मी जाणते रे
ती तुझ्या मनातील प्रीती
तरीही तु का दूर साजना
हा विलंब नको रे अती

ही आर्त हाक प्राणांतली
देईल तुजला मी खुशी
सल रूसव्या-फूगव्यांची
मनी नको बाळगु अशी

नको दाखवू विरह हा
प्रेमात तुझ्या हसतानी
बघ दिवानी झाली रे
मी तुझीच रे मस्तानी

धूर्त जाहले आज तरीही
तु हो प्रेमाची रे वर्धिका
तुजविनं ही प्रीत अधूरी
मी झाली रे अप'राधिका'

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. 9730573783

* सदरील कविता Rutuja Gawande यांच्या आवाजात ऐकण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783

* व्हाटस्अप वरून मराठी कविता आणि डेली वात्रटिका वाचण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783

* कविता नावासहित शेअर करण्यास परवानगी.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users