तडका - क्रिकेटचं मार्केट

Submitted by vishal maske on 1 February, 2016 - 21:40

क्रिकेटचं मार्केट

खेळणारे खेळत असतात
पाहणारे तळममळत असतात
कुणी मारतात ऊड्या तर
कुणी ऊगीच जळत असतात

खेळणारासह पाहणारालाही
भरभरून असा इंजॉय आहे
जगभरातुन पाहिलं तरीही
क्रिकेटचं मार्केट हाय आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users