तडका - ब्रीद संक्रातीचे

Submitted by vishal maske on 14 January, 2016 - 20:56

ब्रीद संक्रातीचे

मनातील द्वेश
पटकन सोडवा
गुळाचा गोडवा
मनात वाढवा

कपटी पणाचा
विसरून झोला
तिळ-गुळ घ्या
गोड-गोड बोला

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

vishal maske,

कृपया प्रशासकांनी आपल्याला दिलेली आपल्या कविता अनेक ग्रुपांमध्ये समाविष्ट न करण्याबाबतची सूचना बघाल का? Happy