तडका - सेल्फी काढताना

Submitted by vishal maske on 9 January, 2016 - 08:45

सेल्फी काढताना

मोह आवरला नाही तरीही
मोहपुर्ती करताना भान असावे
काढायचे म्हणून कसेही नको
सेल्फी काढण्याचे ज्ञान असावे

आजुबाजुचा विचार करूनच
प्रत्येक सेल्फी घेतला पाहिजे
अन् काढण्यात येणारा सेल्फी
जीवावरती ना बेतला पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users