तडका - धाड

Submitted by vishal maske on 27 December, 2015 - 12:12

धाड

कुठे काय घडत आहे ते
सगळ्यांना ठाऊक असतं
तरी कारवाई करण्यासाठी
मन नको तसं भावुक असतं

झाकले प्रकरणं ऊघड होता
यंत्रणावालेही पळू शकतात
जिथे धाड पडेल तिथे-तिथे
अपराधीही मिळू शकतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users