वेगळ्या विश्वात नेऊ का

Submitted by जयदीप. on 22 December, 2015 - 11:14

वेगळ्या विश्वात नेऊ का
सांग, अंधारात ठेऊ का

आपली बॅटिंग आहे ना
मी घरी जाऊन येऊ का

एकही रस्ता दिसत नाही
कायदा हातात घेऊ का

मी तुझ्याशी बोलतो नंतर
मी जरा जेऊन घेऊ का

ठेवतो तिकडे, इथेे मिळते
जागच्या जागीच ठेऊ का

हा विषय दिसतो तसा नाही
मी तुला पटवून देऊ? का?

नेटचे बिल राहिले होते
सर्व मी लक्षात ठेऊ का

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>एकही रस्ता दिसत नाही
कायदा हातात घेऊ का

मी तुझ्याशी बोलतो नंतर
मी जरा जेऊन घेऊ का

ठेवतो तिकडे, इथेे मिळते
जागच्या जागीच ठेऊ का

हा विषय दिसतो तसा नाही
मी तुला पटवून देऊ? का?

नेटचे बिल राहिले होते
सर्व मी लक्षात ठेऊ का<<<

स्तुत्य वेगळेपण

एकही रस्ता दिसत नाही
कायदा हातात घेऊ का>>>छान!

ठेवतो तिकडे, इथेे मिळत
ेजागच्या जागीच ठेऊ का

हा विषय दिसतो तसा नाही
मी तुला पटवून देऊ? का?>>>खासंच!