तडका - संधी

Submitted by vishal maske on 19 December, 2015 - 22:29

संधी

संधी जवळ असतात
तेव्हा लोक पुढे पळतात
मात्र संधी दुर जाता
आकांताने तळमळतात

आलेली संधी कदापीही
हातुन ना जायला पाहिजे
ज्या-त्या वेळी योग्य संधी
योग्य रीतीने घ्यायला पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users