तडका - विरोध करताना

Submitted by vishal maske on 14 December, 2015 - 22:07

विरोध करताना

करायचा म्हणून उगीचंच
विरोध करता कामा नये
विरोधातही तथ्य असावे
निखळ फूसका ड्रामा नये

आपणच लावलेली आगही
आपल्यालाच पोळू शकते
स्वत:च्या कधी दुसर्‍याच्या
अनुभवा वरून कळू शकते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users