तडका - हत्या सत्र

Submitted by vishal maske on 14 December, 2015 - 09:07

हत्या सत्र

इथे-तिथे कुठेतरी
रोजच होताहेत खुन
जीत्या जगत्यांसह
सुरक्षित नाही भ्रृण

कित्तेकांच्या प्राणाच्या इथे
रोज विझत्या बत्या आहेत
मात्र त्या माणसांसह या
माणूसकीच्या हत्या आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users