तडका - अटळ ठेवण

Submitted by vishal maske on 13 December, 2015 - 09:15

अटळ ठेवण

वाट्याला आलेले क्षण
कसोशीने जगावे लागतात
सुख आणि दु:ख देखील
प्रत्येकाला भोगावे लागतात

कधी सुखाने खुलते हे मन
कधी दु:खाने फाटते जीवन
मात्र प्रत्येकाच्या जीवनात
हिच आहे अटळ ठेवण,...

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users