तडका - पुतळा दहन

Submitted by vishal maske on 12 December, 2015 - 22:11

पुतळा दहन

समाजा मध्ये वावरताना
कित्तेक गोष्टी खटकतात
मोर्चे आणि आंदोलनांसह
निदर्शनी डोंब लटकतात

कधी कुणाचा निषेध होईल
हि गोष्टही गहन असते
दबला राग व्यक्त करण्या
उपयुक्त पुतळा दहन असते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users